بازی بردگیم ایرانی شب مافیا

300,000 تومان

سن بازیکنان: بالای 14 سال

تعداد بازیکنان: بالای 5 نفر

زمان بازی: بالای 20 دقیقه

دارای هولوگرام کانون شورای نظارت بر اسباب بازی

2 در انبار