بازی بردگیم ایرانی جالیز – 09

سن بازیکنان +9 ، تعداد بازیکنان 3 تا 7 و زمان بازی 30 تا 60 دقیقه

  • بازی کارتی و معمامله ای بی نظیر
  • گیم پلی جذاب
  • مفید برای تقویت قدرت معمامله کردن
  • بهترین ابزار برای تقویت روحیه جامعه پذیری