بازی بردگیم ایرانی هنر مدرن (Modern Art)

320,000 تومان

سن بازیکنان +10 ، تعداد بازیکنان 3 تا 5 و زمان بازی 60 تا 30 دقیقه

تعداد بازیکنان: 3 تا 5 نفر (بهترین حالت بازی: 4 و 5 نفره)

زمان بازی: حدود 45 دقیقه

مناسب برای بازیکنان بالای 10 سال

از بهترین بازی های فکری با مکانیزم مزایده و خرید و فروش

از 3 گانه حراج طراح بزرگ بازی های فکری Reiner Knizia

آثار ارزشمند نقاشی 5 نقاش بزرگ ایران

محصول سرزمین ذهن زیبا

2 در انبار