بازی بردگیم ایرانی دسیسه: دنیای اعماق (Conspiracy: Abyss Universe)

135,000 تومان

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

زمان بازی: 30 دقیقه

سن بازیکنان: +8 سال

 جنگ میان پادشاهان دنیای زیر آب برای بدست آوردن مروارید و حکومت!

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,