بازی بردگیم ایرانی باندل سیلور+سیلور گلوله (Silver+Silver Bullet)

300,000 تومان

سن بازیکنان: +8

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه

این نسخه حاوی هر دو بازی سیلور و سیلور گلوله است.

یک بازی کارتی استراتژیک اعداد به همراه شخصیت های جذاب

کیفیت بالای ساخت

در انبار موجود نمی باشد