بازی بردگیم ایرانی استوژیت – 010

سن بازیکنان +8 ، تعداد بازیکنان 2 تا 8 و زمان بازی 30 تا 60 دقیقه

  • مناسب برای دورهمی های خانوادگی و دوستانه
  • یک بازی کارتی و فکری فوق العاده
  • بازی ای دوست داشتنی و جذاب
  • مناسب برای پروش فکر و خلاقیت
  • برگرفته شده از بازی فکری جذاب دیکسیت Dixit