بازی بردگیم ایرانی داروغه ناتینگهام (Sheriff of Nottingham)

245,000 تومان

نوع: میهمانی، خانوادگی

مکانزیم های بازی: مدیریت کارت ها، بلف زدن، مذاکره

تعداد بازیکن: ۳ الی ۵ نفر

سن بازیکن: +۱۳

مدت زمان بازی: ۶۰ دقیقه

سختی بازی: متوسط

کیفیت قطعات: خیلی خوب

به همراه نسخه افزونه بازی

1 در انبار