بازی بردگیم ایرانی فتوسنتز (Photosynthesis)

370,000 تومان

سن بازیکنان +14 ، تعداد بازیکنان 2 تا 6 و زمان بازی 60 تا 30 دقیقه

  • بهترین حالت بازی 3 نفره می باشد
  • بازی ای جذاب و انتزاعی
  • طراح بازی: Hjalmar Hach
  • مکانیزم بازی: دریافت مداوم امتیاز عملیاتی

در انبار موجود نمی باشد