بازی بردگیم ایرانی اتنوس (Ethnos)

445,000 تومان

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفر

زمان بازی: حدود 30 تا 60 دقیقه

سن بازیکنان: بالای 14 سال

جوایز دریافت کرده:

2017 Meeples’ Choice Nominee

2017 Golden Geek Best Strategy Board Game Nominee

2017 Golden Geek Best Family Board Game Nominee

2017 Golden Geek Best Card Game Nominee

1 در انبار