بازی بردگیم ایرانی کالیکو (Calico)

390,000 تومان

تعداد نفرات: 1 الی 4 نفر

زمان بازی: حدود 30-45 دقیقه

مناسب برای 14 سال به بالا

1 در انبار