بازی بردگیم ایرانی شارلاتان های کوئدلینبورگ (The Quacks Of Quedlinburg)

580,000 تومان

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

سن بازیکنان: +10 سال

زمان بازی: حدود 45 دقیقه

برنده جایزه بهترین بازی سال 2018

1 در انبار