بازی بردگیم ایرانی معبد ال دورادو (The Quest For El Dorado)

435,000 تومان

کیفیت بالای ساخت

تعداد نفرات: 2 الی 4 نفر

زمان بازی: حدود 30 الی 60 دقیقه

مناسب برای بازیکنان بالای 10 سال

نامزد بهترين بازی سال Spiel 2017

برنده بهترین بازی سال کشور ایتالیا – Gioco dell’Anoo

نامزد بهترین بازی سال کشور ایتالیا – Gioco dell’Anoo

نامزد بهترین بازی سال از جشنواره Meeple Choise

نامزد بهترین بازی خانوادگی از جشنواره Golden Geek Award

1 در انبار