بازی بردگیم ایرانی پادشاه جمجمه (Skull King)

225,000 تومان

همراه با 2 اکسپنشن

تعداد بازیکنان: 2 الی 8 بازیکن

زمان بازی: حدود 30 الی 60 دقیقه

مناسب برای بازیکنان بالای 8 سال

پر از جذابیت و هیجان

2 در انبار