بازی بردگیم ایرانی ارچین (Orchin)

95,000 تومان

بازی ایرانی اُرچین (orchin)

از بازی های سبک انتزاعی ساخت داخل

منتخب دومین رویداد ایده آزاد اسباب بازی

تعداد نفرات: 2 و 4 نفره

زمان بازی: حدود 15 تا 30 دقیقه

مناسب برای بازیکنان بالای 8 سال

در انبار موجود نمی باشد