بازی بردگیم ایرانی هیولا (Campy Creatures)

135,000 تومان

تعداد نفرات: 2 الی 5 نفر

زمان بازی: حدود 20 الی 30 دقیقه

سن بازیکنان: +14

با لشکری از هیولاها به جنگ رقبای خود بروید.

در انبار موجود نمی باشد